WBE Amstelland

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.
Zonsopkomst in polder de Rondehoep


WBE Amstelland is opgericht in 1988 en telt momenteel 80 leden.

De WBE stelt zich ten doel:
  • Het bevorderen en instandhouden van een evenwichtige en gevarieerde wildstand, waarbij belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht centraal staan.
  • Het totstandkomen van een gemeenschappelijk jachtbeleid, gericht op een zo optimaal mogelijke beoefening van de jacht, binnen het kader van een eigentijds wildbeheer.
De leden van de WBE zien zichzelf als medegebruikers van het landelijk gebied.
Naast overleg en samenwerking met andere belangenorganisaties is het vaststellen van een wildbeheerplan en de uitvoering daarvan een van de activiteiten om aan bovenstaande doelstelling vorm te geven.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.