12-06-2019: Provincie Noord-Holland – Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 Juni


Hiermee nodigt het provinciebestuur u uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 12 juni 2019. De locatie is het AFAS stadion, Stadionweg 1, 1812 AZ in Alkmaar. De avond start om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vergadering 19 juli 2018 en extra Ledenvergadering 24 oktober 2018
3. Samenstelling provinciebestuur
4. Verslag adviescommissiebestuur
5. Verslag penningmeester t.a.v. subsidiegelden in 2018
6. Update Leden Registratie Systeem
7. Verslag vergadering Ledenraad d.d. 11 juni 2019
8. Opschaling aantal WBE’s
9. Zomertelling ganzen
10. Korte stand van zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze
13. Presentatie Vereniging Het Reewild

Met vriendelijke groeten,
Uw provinciebestuur van de Jagersvereniging Noord-Holland

NB. De Algemene Vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. U wordt verzocht u te legitimeren middels paspoort of rijbewijs EN uw bewijs van lidmaatschap van de Jagersvereniging. Het bewijs van lidmaatschap heeft u begin van het jaar over de mail ontvangen.

AFAS stadion, Stadionweg 1, 1812 AZ , Alkmaar
Van 20.00 tot 22.30


Bron: Jagersvereniging


Terug naar agenda