2023 was gunstig voor de grutto in Noord-Holland Zuid


Boeren, jagers en vrijwilligers in het werkgebied van het Collectief Noord-Holland Zuid kijken terug op een succesvol 2023 voor de grutto, met een gemiddeld broedsucces van 82,4%. Dit resultaat is naast de gunstige weersomstandigheden te danken aan de gezamenlijke onderlinge inspanningen, waarbij vooral de nadruk lag op predatiebeheer.


De recent voltooide jaarrapportage 2023 over de beheermonitoring van de boerenlandnatuur biedt niet alleen een uitgebreid overzicht van de behaalde successen en uitdagingen, maar vormt ook een waardevolle basis voor toekomstige strategieën en acties om de biodiversiteit in het agrarisch gebied in Noord-Holland Zuid verder te versterken en te beschermen.


Het succes van de grutto


De grutto heeft in 2023 vooral in de grotere polders rondom Amsterdam, zoals de Bovenkerkerpolder, Ronde Hoep en Aetsveldsche polder Oost bijzonder goed gepresteerd. Dit succes is mede te danken aan de gunstige weersomstandigheden. Hoewel kleinere polders niet overal even succesvol waren, blijft de vooruitgang in de grotere gebieden een bemoedigend teken.


Cruciale rol van boeren en jagers


De boeren in Noord-Holland Zuid speelden een essentiële rol in het creëren van optimale broedomstandigheden voor weidevogels. Ze realiseerden uitgebreide gebieden met kuikenland, waaronder kruidenrijk grasland en plasdrasgebieden. Het predatiebeheer kreeg extra aandacht met het uitrasteren van bijna 300 hectare weidevogelrijk gebied. Daarnaast droegen jagers en vrijwilligers bij door intensieve monitoring van bodempredatoren. Jagers namen waar nodig en mogelijk het voortouw in het beheren van de vossenpopulatie door gericht afschot, wat een significante bijdrage leverde aan de bescherming van de weidevogelnesten.


Samenwerking


De resultaten van 2023 benadrukken het belang van continue samenwerking en innovatie in het beheer van boerenlandnatuur. De succesvolle strategieën voor het behoud van weidevogels in Noord-Holland Zuid bieden mogelijk een waardevol model voor toekomstige natuurbeschermingsinspanningen. Het blijft essentieel om de synergie tussen boeren, jagers en vrijwilligers te behouden en verder te versterken, om de kwetsbare weidevogelpopulaties voor de toekomstige generaties te beschermen.


Het bericht 2023 was gunstig voor de grutto in Noord-Holland Zuid verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 12-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.